Tanévzáró Sarlós Boldogasszony napi zarándoklat Medvekúton

A zarándoklat résztvevői, akik Somosról indultak

Az Ipolyság melletti erdőkben található Medve-kút kis kápolnája. A környékbeli hívek összefogásával múlt évben fel lett újítva, és a környéke is rendbe lett téve. Egyénileg sokan látogatják erdei séta keretében, de közös zarándoklat évente kétszer van szervezve erre a hangulatos kegyhelyre. Január 1.-jén, az Új év első napján litániával kérjük a Szűzanya közbenjárását az év napjaira, valamint július 2.-ához közeli vasárnapon tanévzárással egybekötött búcsús szentmisét. Idén is sikerült mindkettőt megvalósítani.

Ez évben Sarlós Boldogasszony ünnepe vasárnapra esett, így a napján tudtuk a búcsús szentmisét megtartani, hagyományosan délután 3 órakor, mivel a környékbeli lelkiatyáknak csak ilyenkor van lehetőségük részt venni vasárnapi zarándoklaton. A kegyhely a környékbeli falvakból gyalogosan megközelíthető 1,5-2 órás menetidővel, valamint megfelelő gépjárművel is, sőt kerékpáron érkező zarándok is volt.

A csoportos indulás Ipolyfödémesről, Velebny Gábor főszervező vezetésével, valamint Ipolyhídvég és Tesmag között található Somos nevű megállóhelyről, Gyurász Pál lelkiatya vezetésével indult.

A zarándokok nagy részének ismerős volt az út, de idén is voltak újak, aminek nagyon örültünk. A Somosról induló csoport kb. 1,5 óra alatt nyugodt tempóban, két pihenővel tette meg a távot, az elfáradókat az autókkal érkezők készségesen felvették.

Közben volt lehetőség, szentgyónás elvégzésére, míg bírtuk levegővel az emelkedőkön: közös imára, valamint ismerkedésre vagy beszélgetésre a régi ismerősökkel. Mire odaértünk már sokan összegyűltek és virágaikkal díszítették a kápolnát, mások a kápolna alatti forrásból csörgedező vizet gyűjtötték. A zenei szolgálatot végzők gitárjukat, hegedűjüket, furulyájukat és vidám énekhangjukat készítették fel a szentmisére.
Miután az utolsó kimerült zarándokok is megérkeztek, rövid köszöntőt és bevezetőt mondott Pali atya, és felkérte főtisztelendő Péter Ottó elsőmisés atyát a szentmise bemutatására. Külön öröm volt, hogy a szombati primíciás szentmiséje utáni fáradsága ellenére, a délelőtti szentmiséi után még délután is eljött közénk. Az igeliturgia szövegeit egy pedagógus és egy frissen diplomázott diáklány olvasták fel, a hívek könyörgéseiben a kisebbek kaptak szerepet: volt elsőt végzett kisdiák, szlovák iskolába járó, de magyarul is olvasni tanuló másodikos diáklány, utánuk a már bátrabb és gyakorlottabb, magasabb osztályos tanulók kerültek sorra.

A homíliában Pali atya a gyermekeket és a zarándokokat többek között Pál apostol szavainak megszívlelésére biztatta a nyári szünidőben: „Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz!”(Róm
12,9) A nyári szünidőt, szabadságokat ne a meglátogatott helyek drágaságában, távoliságában mérjék. Ne nézzék le azon társaikat, akiknek nem lesz drága kirándulásuk, sok táborozásuk, hanem, ahogy ismét Pál apostol tanácsolja: „Ne legyetek fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez!”(Róm 12,16)

A szentmise végén a zarándokok meglepték a lelkiatyákat egy útközben gyűjtött virágcsokorral, és külön gratuláltak és Isten segítségét kívánták az elsőmisés Ottó atyának. Ottó atya, aki a szentmisében külön gondolt az úton lévőkre és a hazaérkezésre a kirándulásokról, hálásan megköszönte a figyelmességet, és az összegyűlteket a szép egybekötött virágcsokorhoz hasonlította, melyben sok különböző réti virág volt, hiszen sok irányból jöttünk és különbözőek vagyunk mégis szép közösséget
alkottunk a Szűzanyánál. A végén elsőmisés áldásában részesítette a mintegy 150 zarándokot.

A szentmise után Pali atya maradásra biztatta a zarándokokat, ahogy Mária is Erzsébetnél maradt 3 hónapot, hiszen a batyukból előkerültek különböző finomságok és agapéval egybekötött beszélgetés zárta a zarándoklatot. A jelenlévőkhöz szólt a födémesi származású Dr. Molnár Imre, történész, aki gyalogosan zarándokolt a födémesi csoporttal. A kegyhely rövid történetét is ismertette: egy pásztort megtámadott egy nagy medve, a pásztor a Szűzanyához kiáltott segítségért, aki a domboldalon megjelent, a megriadt medve elfutott. A domboldalon építették az első fakápolnát, melynél egy béna leány csodálatosan meggyógyult, ekkor építették a kőből készült kápolnát, melyet tavaly felújítottak. Biztatta a jelenlévőket az értékeink megtartására és köszönte a gondozók munkáját.

Röviden szóltak a felújítást vezetők: Pál Gyula, tesmagi lakos és Velebny Gábor, ipolyfödémesi lakos.


Gábor végezetül mindenkit szívélyesen meghívott a Via Mariae polgári társulás által megrendezendő következő gyalogos zarándoklatra. Az augusztus 12-én sorra kerülő 1Úton kárpát-medencei zarándoklat keretén belül, Ipolyság- Palást távon (kb. 17km) lesz megtartva. Minden Remény olvasót is szeretettel várunk a Felvidék bármely részéről, információkat a 0905 392 150 telefonszámon kaphatnak. 

Köszönjük a Mennyei Atyának és a szervezőknek valamint a zarándoktársaknak, hogy ilyen csodálatos napon vehettünk részt!

Gyurász Pál atya

 

(A beszámoló a Remény katolikus hetilap 2023. július 30.-i számában jelent meg - 31. szám)