Az erdélyi Mária Út

A Mária Út – Via Mariæ spirituális turistaút. Olyan zarándokút, mely a közép-európai népek Mária-tiszteletére épít, de egyben összekapcsolja a Mária-kegyhelyeket és az útvonal mentén lévő történelmi, kulturális értékeket, vallásra való tekintet nélkül. Célja, hogy Közép-Európa vallási értékeit egységes rendszerré szervező turista és zarándok útvonal, illetve ezek hálózata épüljön ki Európa ezen régiójában. A Mária út összeköttetést teremt kelet-nyugat irányban az osztrák Mariazell, Budapest, Máriapócs és Csíksomlyó között, valamint észak-dél irányban Czestochowa, Esztergom, Budapest, és Medjugorje között. Az útvonal egy nagy keresztet rajzol ki Közép-Európa térképén (Ausztria, Magyarország, Románia, Szlovákia, Lengyelország, Horvátország, Bosznia), ezáltal kialakítva egy El Caminohoz hasonló, helyi hagyományokra épülő zarándokútvonal hálózatot.

Ez az út mindenkihez szól, mindenkit meghív. Várja azokat, - nemzetiségtől és felekezettől függetlenül, akik vallási, spirituális, önismereti célból kívánnak zarándokolni és várja azokat is, akik egyelőre turisztikai és sport célból kívánnak az útra lépni. Ez az út híd lesz a nemzetek, a vallások, az emberek között, összeköti a nyugatot és a keletet, így válik egy Közép–kelet–európai Népeket Összekötő Úttá, a „Kiengesztelődés útjává”, mely a jövőben európai kulturális úttá is válhat.

Az Erdélyi Mária Út Egyesület, csakúgy mint a szlovákiai Via Mariae polgári társulás, a Mária Út kiépítésének, fejlesztésének és kijelölésének segítésére alakult ki Erdélyben. Az Egyesület székhelye Hargita megyében, Csíkszeredán található és az elnöke Dr. Szakács F. Sándor.

Az alábbi zarándokutak haladnak át Erdélyen:

M01 Lila fő útvonal Máriapócs – Kolozsvár - Csíksomlyó

M03 Lila Arad - Csíkszereda

M05 Piros Marosvásárhely – Gyimesbükk

M12 Kék Brassó – Csíksomlyó – Vatra Dornei

M28 Sárga Kóstelek – Sepsiszentgyörgy

M29 Zöld Miklósvár – Csíkszereda

 

További információk elérhetők a www.mariaut.ro címen.