Kapcsolat

Via Mariae (občianske združenie – polgári társulás)

Nová č. 1437/5

940 71 Nové Zámky

 

www.viamariae.sk
viamariae@gmail.com
+421/903/438 380

+421/915/112 564


IČO: 42336856

DIČ: 2120442918

IČ DPH: SK2120442918 podľa §7a
VVS/1-900/90-40823  (MV SR)   

 

IBAN: SK06 8330 0000 0024 0220 9156

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX (Fio Banka)

 

 

P a r t n e r e i n k  S z l o v á k i á b a n :

Kuckó, polgári társulás, Révkomárom

+

Klub slovenských turistov (Szlovákiai Turistaklub)

+  

Slovenský skauting (Szlovák Cserkészszövetség)