Szép idő a szímői Vágnál

A szímői Vágnál

2016. október 15-én Méhes Richárd 9:30 óra után indult el Érsekújvárból, a Szent Kereszt-templomtól a Sasvári zarándokúton. Érsekújvártól Kamocsáig a bejárás egy útvonalon megy a Máriavölgyi zarándokúttal.

Elhagyta a város a Berek felé, majd pedig a Nyitra mellett és a töltésén folytatta az utat egészen a kamocsai Nyitra hídig. A Nyitra vízszintje alacsony volt, ezért szigetek alakultak ki a folyón, amelyen a gémek fürkészték a vándort. Többször felrepültek, ahogy a vadkacsák is. Sok állattal találkozott.

Jó idő volt a bejárás alatt, sütött a nap, bár kicsit hűvös szél fújt. A kamocsai hídon átkelve a Vág töltésén folytatta a munkazarándoklatot. A kamocsai kanálison átkelve és továbbhaladva elérte Szímő falucskát. Szímőnél kiment a Vághoz, ahol mondhatni egy plázs fogadta őt, mivel a Vág vízszintje is alacsonyabb volt és jól be lehetett menni a mederbe. Ott száraz homok fogadta kis kagylókkal. A kis pihenés után bement a faluba, ahol a helyi plébános úr megmutatta neki a Szent Márton-templomot. Nagyon kedvesen fogadta és mesélt a faluról és a helyi templomról. Emmanuel atya elmondta, hogy ez az olyan kevés templomok egyike, ahol a főoltárban Szent II. János Pál pápa ereklyéjét őrzik. Az ereklyét maga a lengyel bíboros hozta a faluba, hiszen az atyának jó kapcsolatai vannak vele, mivel sokat tartózkodott Lengyelországban. Az előző plébános készítetett egy új oltárt, az régebbi oltár képét a mostani atya restauráltatta és az egyik oszlopra helyeztette. A főoltár két oldalán Szent Istvánt és Árpád-házi Szent Erzsébetet ábrázoló festett, szép üvegablakok találhatók. A templom folyamatosan megújul és szépül a katolikus báloknak is köszönhetően.

A faluból elment a Szent Anna-kápolna és a temető mellett. A földúton folytatta az útját, egy darabon eltévedt, de aztán megtalálta a helyes utat és azon kiment a Vág töltésére. A töltésen elérte a farkasdi kompot. Kicsit kellett várnia, aztán átkelt a komppal a Vágon. Gyönyörű látvány volt átkompozni. Beérkezett Vágfarkasdra.

Mivel lekéste az előbbi buszt és már sötétben érkezett volna meg a következő faluba, Zsigárdra, ezért az egyik peredi zarándok és a fia eljött érte, s elvitték Vágsellyére, ahonnan aztán vonattal hazament. Nagyon jó élményekkel gazdagodva tért haza.