A spirituális élet zarándokútja

A spirituális élet zarándokútja

A Mária Út gondolatának három alappillére

1. A spiritualitást, illetve a mindennapi élet hajszájából való kiszakadást keresők számára egy vonzó, értékeket hordozó, biztonságos zarándokhálózat létrehozása;

2. A kereszténység értékeinek megőrzése és továbbadása a jövő nemzedékeinek;

3. Közép-Európa vallási és kulturális értékeinek megismertetése a világgal.

Kik számára készül a Mária Út?

Szinte mindenki számára, aki nyitott szívvel, a lelki feltöltődés reményében vállalkozik egy nagy gyalogos zarándoklatra, akár csoporttal, akár egyedül. Meghívást kap ide a hívő és a lelki megnyugvást kereső,  a természet szépségeit, Közép-Európa kulturális kincseit megismerni vágyó vándor.

Őszentsége XVI. Benedek pápa áldása a Közép-Európai Mária Út alapítóira

"Nagy szeretettel üdvözlöm a magyar zarándokokat, különösen is a közép-európai Mária-út alapítóit… A római bazilikákba vezető utatok és az Örök Város hagyományával való találkozástok erősítsen meg benneteket a hitben és legyen a lelki gyarapodás forrása. A szent főangyalok közbenjárását kérve szívesen adom Rátok Apostoli Áldásomat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!”

Mons. Orosch János püspök, nagyszombati apostoli

kormányzó védnöki nyilatkozata

„… egyetértésemről, erkölcsi támogatásomról, áldásomról és védnökségemről biztosítom a Mária Út Egyesületet, missziós elkötelezettsége, közhasznú szervezeti kerete, vallásos hagyományőrző jellemzői és különösen katolikus hűsége miatt.”

Főtisztelendő Bartal Károly Tamás, O. Praem.

nyugalmazott jászóvári apát védnöki nyilatkozata

„Örömmel értesültem, hogy a Mária Út, mint közép-európai léptékű gyalogos zarándokútvonal-hálózat Szlovákián keresztül is megvalósul. Meg vagyok győződve, hogy a legnemesebb szándék vezeti azokat, akik vállalkoznak ez úton a zarándoklásra. Ha egészségem engedné, magam is elindulnék a zarándoklatra. De csak imával és a jó Isten áldásával tudom támogatni és kísérni útjukon a zarándokokat. Ez úton haladók erősödjenek hitükben és meggyőződésükben, hogy fáradozásuk nem hiábavaló (v. ö. 1 Kor. 15, 58).”