Nyolcadszor a bacsfai Szűzanyánál

Gyalogos zarándokok Bacsfa-Szentantal felé

A zarándokok a dercsikai Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templomban gyülekeztek 10:00 órára, várva a helyi plébános, Ft. Kónya Márió atya megérkezését, aki szép gondolatokkal, imával és zarándokáldással bocsátotta útra a zarándokokat. A közös kép elkészítése után, zarándokkereszttel, szép Mária énekkel indultak el a templomból, hogy gyalogosan,15 km megtétele után megérkezzenek Bacsfára a Kisboldogasszony főbúcsúba.

Dercsikát elhagyva, rózsafüzért imádkoztak, melynek minden tizedét felajánlottak valamilyen szándékra. Énekelve érkeztek meg Felbárra az aszfaltos úton. Itt a templom melletti Krisztus szobornál imádkoztak és pihenőt tartottak. A vezető rövid elmélkedést tartott Varga László kaposvári püspök írásából a bűnről. Megpihenve, újult erővel, énekelve elindultak a szomszédos településre, Sülybe. Itt a templom sekrestyése kinyitotta a Szent Anna tiszteletére szentelt kápolnát, hogy imával és énekkel köszöntsék Szűz Máriát és Jézus nagyanyját. A közös kép után megköszönték a sekrestyés hölgynek a kedvességét és énekelve tovább indultak a céljuk felé.

A települést elhagyva ezután útjuk a Duna menti töltésen folytatódott. Kövecses határánál csatlakoztak az egyházgellei zarándokok, Méhes Ricsi vezetésével, akik 11:00 órakor indultak el a Szent Péter és Pál tiszteletére szentelt templomból, Jankó Gábor atya zarándokáldásával. Gellét elhagyva, útjuk a kanálisparton, a Pálosok útján imádkozva, énekelve folytatódott a kövecsesi majoron keresztül, míg el nem érték a töltést, ahol csatlakoztak. Itt közös pihenőt tartottak rövid elmélkedéssel, folytatva Varga László püspök gondolatait a bűnről, majd együtt folytatták az utat énekes és imádságos lelkülettel.

Délután 4 órakor érkeztek meg. Énekelve vonultak be a kegytemplomba, köszöntve a  Szűzanyát, majd a többi zarándokkal együtt keresztúti ájtatosságon vettek részt a templom melletti Kálvárián. Ezt követte a rózsafüzér ima és az énekes Mária áhitat a templomban.

Az ünnepi szentmise 18:00 órakor kezdődött, a templomkertben elkészített szabadtéri oltárnál, melynek főcelebránsa és ünnepi szónoka Ft. Barsi Balázs ferences atya volt Szécsényből. A szentmise után Szentségi körmenettel, énekelve, ímádkozva mécsesekkel a kezükben vonult Bacsfa utcáin a zarándokok sokasága. Az ünnepi szertartás a templomban hálaadással, Szentségi áldással és a himnuszok eléneklésével ért véget. A templomkertben a helyi hívek szerény agapéval kedveskedtek a zarándokoknak. A Kisboldogasszony ünnepe a Lorettói litánia éneklésével és csendes Szentségimádással folytatódott a templomban és Szentségi áldással ért véget.

A hazautat a gyalogos zarándokok saját maguk oldották meg. Ha kissé fáradtan is, de lelkileg feltöltődve, kegyelmekkel eltelve tértek haza otthonaikba.