PROGRAM "FRATELLI TUTTI": Tradičná púť Novozámčanov do Šaštína

Šaštín

MIlí priatelia, pútnici,

na našu plánovanú púť do Šaštína nás odprevadia duchovní otcovia páter Cirill Kovalcsik, OFM a novozámocký kňaz vdp. Peter Hegyi. 

Navrhovaný program púte je nasledovný:

06:15-06:30 h, zhromaždenie účastníkov púte pred novozámockou mestskou plavárňou, nástup do autobusu, úvodná modlitba a požehnanie pútnikov;

06:30 h, odchod do Šaštína;

09:00 h, príchod na pútnické miesto;

09:15 h - 09:30 h, privítanie pútnikov bratmi Paulínmi;

09:30 h - 10:00 h, možnosť svätej spovede, príprava na svätú omšu;

10:00 - 11:00 h, slovensko-maďarská spievaná svätá omša;

11:00 h - 11:30 h, predstavenie baziliky, história putovania Novozámčanov do Šaštína;

11:30 h -12:30 h, nádvorie kláštora: hra a vedomostný kvíz pre deti a mládež; agape; možnosť zakúpenia pamiatkových predmetov;

12:30 h - 13:00 h, tichá adorácia v bazilike; 

13:00 h - 13:15 h, spievané, maďarsko-slovenské Loretánske litánie, slávnostné požehnanie pútnikov;

13:30 h, odchod na Hrad Červený Kameň; 

14:45 h, príchod na hrad Červený Kameň; voľný program, prehliadka hradu;

16:45 h, odchod do Nových Zámkov; 

18:30 h, príchod domov.

Srdečne Vás pozývam a očakávam, samozrejme, nie iba Novozámčanov.

Ondrej Török

(mobil: 0903 438 380)

Mellékletek