"FRATELLI TUTTI": Tradičná púť Novozámčanov do Šaštína

Šaštín
Kezdet
Befejezés

MIlí priatelia, pútnici,

srdečne Vás pozývam na púť k šaštínskej Sedembolestnej Panne Márii. Na toto pútnické miesto, ktoré založili bratia Paulíni, každoročne putovali naši predkovia už od roku 1810, a do Šaštína prišli prvú májovú sobotu. O tomto svedčia aj pamätné tabule, ktoré sú umiestnené v svätyni šaštínskej baziliky a pri bočnom vchode farského kostola Povýšenia svätého Kríža v Nových Zámkoch. Na Nitrianskej ceste v Nových Zámkoch stojí malá kaplnka s Pietou, pričom toto znázornenie je zabudované do oplotenia pozemku rodinného domu. Na začiatku púte tu dostali pútnici požehnanie od miestneho kňaza a odobrali sa od svojich drahých, ktorí zostali doma. Pešia púť do Šaštína trvala tri dni. Pútnikov prichýlili dobrí ľudia v Šoporni a v Trstíne. Štvrtý deň strávili pútnici už v Šaštíne, uprostred svojich modlitieb. Potom ďalšie tri dni opäť putovali domov. Pri tzv.-om "Všivavom kopci", v blízkosti štátnej cesty, neďaleko od Ľudovítova, stojí kovový kríž z druhej polovice 18-teho storočia. Pri návrate zo Šaštína si Novozámčania na tomto mieste upravili svoj odev a dali do poriadku svoj zovňajšok. Domáci ich očakávali s veľkou radosťou a vo farskom kostole boli pútnici slávnostne privítaní. Podľa historických dokumentov počet novozámockých pútnikov bol až 400. Putovanie Novozámčanov do Šaštína má teda bohatú tradíciu. 

My sa na púť vydáme autobusom. Kto by mal však záujem, môže sa vydať na cestu aj pešo. Je to cca 130 km a za 4 až 5 dní, včetne príchodu do Šaštína, sa to dá zvládnuť. Jednou z ďalších možností je aj cyklopúť.

Informácie o púti nájdete v priloženom plagáte.

Milí priatelia, vydajme sa teda aj my na púť do Šaštína! Poďme ďakovať Bohu a prosiť našu Nebeskú matku o pomoc tak, ako to robili aj naši predkovia!

Srdečne Vás očakávam.

Ondrej Török.