Nagyszombati Novéna Fábry Kornél Esztergom-budapesti segédpüspök közreműködésével

A Nagyszombati Novénán

November 12-21-e között került idén is megrendezésre a nagyszombati Könnyező Szűzanya novénája, vagyis 9+1 alkalommal történt megemlékezés róla, hálaadás eddigi segítségéért.

Mindemellett a továbbiakban is segítségének, közbenjárásának kérése önmagunkért, családjainkért, szeretteinkért, egyházközségeinkért, nemzetünkért, hazánkért, s végül az egész világért. (Megj.: A plusz 1 alkalom a nulladik, idén ez esetben 12-ei, vasárnapi novénára hangoló alkalom, ami kiteszi a10 alkalmat).

A magyar epizódja a novénának szokás szerint a 9 napot magába ölelő szombaton, 18-án csúcsosodott ki. A lelki program délelőtt fél tizenegykor kezdődött rózsafüzér-ájtatossággal, litániával. Helyszín idén is a Szent Miklós exfőkatedrális volt, ami 287 éven át Magyarország főtemplomaként szolgált, 1543-1830 között. Fokozatosan érkeztek
szép számban a zarándokok, közelebbi és távolabbi egyházközségek plébániájáról, fíliájáról, autóbusszal szervezetten, autóval, tömegközlekedéssel, vagy egyéb módon.

A fél tizenkettes ünnepi főpapi szentmise főcelebránsa és ünnepi szónoka a szeptember 3-án, vasárnap Esztergom-budapesti segédpüspökké Budapesten szentelt őexc.dr. Fábry Kornél püspök atya volt. Korábbi éveiből is közeli szálak fűzik a felvidéki magyar katolikus közösséghez, kivált régebbi barátságuk Molnár Tamás atyával, a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség lelkipásztorával. Hagyományosan a magyar misét, a Szlovák Televízió 1-es csatornája közvetítette feliratozva, jelnyelvtolmáccsal egyenes adásban.

A Simkó Ferenc papköltő által írt Nagyszombati himnusz néhány versszakára vonultak be a Szent György, a Szent István Lovagrend résztvevői, a ministránsok, kispapok, a papság: köztük Józsa Attila ógyallai, valamint Kiss Róbert rév-komáromi esperes-plébános kanonokok. Hátul a menetben őexc. Orosch János nagyszombati érsek, majd Fábry Kornél segédpüspök, főcelebráns, ünnepi szónok.

A szentmise elején a régi szokás szerint elénekelték a Lorettói litániát Záreczky György kántor vezetésével Galántáról. Ezután az ima következett a Nagyszombati Könnyező Szűzanyához. Majd köszöntötte a híveket Orosch érsek. Röviden felvázolta a novéna történetét, hogy többször Könnyező Szűzanyaként véres könnyeket hullajtott, ezzel elűzve a törököt, pestist, egyéb pusztító, halálos áldozatokat követelő járványokat.
A szentmisén a közös könyörgések felolvasásában közreműködött Katona Júlia zarándoklat-szervező, a Mária Légió-tagja Dercsikáról.

Fábry Kornél segédpüspök Prohászka Ottokár püspök egy kérdő mondatával indította homíláját. Vajon van-e oka sírnia rajtunk, miattunk a Nagyszombati Szűzanyának, a fájdalmas anyának, örömünk okának? Látván ezt a nehéz időt, háborút, feldúltságot, vihart, békétlenséget, gyilkosságot, halottakat, vért, szeretetlenséget, amit az utóbbi években élünk. A válasz kézenfekvő, bizony van. Ahogy mi magyarok, Nagyasszonyunkként tiszteljük a Szűzanyát, így a szlovákok a Hétfájdalmű Szűzanya megszólítással fordulnak hozzá bizalommal, mint pátrónájukhoz.

Igyekezzünk hát minél jobban arra törekedni, hogy a béke, egyetértés, megértés, szolidaritás, szolid magatartás, erények jegyében cselekedjünk. S mindennnek hála a dolgok, sorsok, helyzetek a normális, megszokott kerékvágásba fordulhatnak. Legyünk kitartóak, egyenes, töretlen gerinccel megvallva hitünket, magyarságunkat, anyanyelvünket, nemzetünket, anyaságunkat, apaságunkat, gyermekeinket, a boldog magyar jövő zálogát.

Akkor majd állíthatjuk bűntudat nélkül a Szűzanya szemébe nézve, hogy mi megtettük a tőlünk telhetőt.

A szentmise vége felé átadásra került Mahulányi József lelkiatya kísérő szövege mellett a még 2004-ben, az akkori Pozsony-nagyszombati Főegyházmegye segédpüspöke, Orosch János által alapított Szent Erzsébet-rózsája díj. Ezt idén Molnár Tibor sokéves egyházfi, sekrestyés kapta Nagyabonyból. Második díjazott a már több esztendeje aktívan felvidéki viszonylatban is működő Mária Út Polgári Társulás volt. A díjat a szervezet nevében Méhes Richárd vette át.

Majd Kornél püspöknek, hívőknek, lelkiekben együtt a televízió képernyőin keresztül együtt a képzeletbeli határvonalaktól innen és azokon túlról zarándokolóknak mondott köszönetet Kiss Róbert rév-komáromi esperes-plébános, kanonok, nagyszombati magyar általános vikárius.

Az ünnepi főpapi áldás után kivonuláskor a himnuszaink eléneklésével zárult a 40. magyar nagyszombati novéna, amiről elmondható hogy “kis Csíksomlyóvá” nőtte magát az elmúlt négy évtizedben.

(Ez a cikk Zilizi Kristóf írásaként a Felvidék.ma honlapon jelent meg: https://felvidek.ma/2023/11/nagyszombati-novena-fabry-kornel-esztergom-budapesti-segedpuspok-kozremukodesevel/?fbclid=IwAR0TKWTGDoEOgb8qFJALeWa1RtP_9SZchTBjYSc2s4PV4fhNEp9LBGxgWk4)