A Nagyszombati és a Pozsonyi zarándoklatról...

Pozsony

   Hagyományosan Nyitra-vidék és a Via Mariae polgári társulás zarándokai évről évre a Nagyszombati Novéna – Könnyező Szűzanya búcsújával zárják egész évi aktivitásaikat. Az idei évben egybeesett az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe alkalmából megtartott pozsonyi megemlékezés és a nagyszombati esemény, így ezt összekötve november 18-án egy egész napos zarándoklatra indultunk.

   Társulásunk szervezésében nem idegen a gyalogos zarándoklatok megtervezése és megvalósítása, máskor autóbusszal, ezúton pedig vonattal és egy fővárosi gyalogtúra ismeretterjesztő zarándoklattal kombináltuk utunkat. Tevékenységeinket Zoboralján, Nyitra környékén egyre többen megismerve, csatlakozva zarándokolnak velünk, ahogyan ezúttal is tették. Nagykérről, Berencsről, Zséréről, Alsóbodokról és Nyitráról  vonattal indultunk Nagyszombatba. A Felvidék Rómája /ahogy sokan így is nevezik a török időkben  Magyarország fő egyházi központját/, ma a  nagyszombati főegyházmegyének és annak érsekének a székhelye kis hazánkban a gazdag katolikus múltjáról és jelenéről, valamint sok-sok templomáról ismert.

   Először a  vonatállomás közelében a 13. században épült Szent Ilona-templomban zarándokimát mondtunk, majd megszemléltük az itt található értékes oltárt, belső berendezést. Bejárata fölött Árpád-házi Szent Erzsébet, Szent Ilona és Szent Borbála szobra látható. Minden hónap második keddjén magyar nyelven mutatnak be itt szentmisét, legközelebb december 12-én este fél hétkor. 

   Folytatva utunkat a fallal körülvett óváros központi terére érkeztünk, ahol barokk stílusú Szentháromság-szobor áll , tetején Szűz Mária alakja látható. Közelében egykor tűztoronyként működő barokk kupolát, tetején aranyozott Imaculata szobrot pillantottunk meg. A közeli posta épületén elhelyezett emléktábla Nagy Lajos királyunk 1382-es elhalálozásának helyét jelzi, ahol egykor a királyi kúria állt.

   Csakhamar megérkeztünk a Szent Miklós-exfőkatedrálishoz, ahová már láthatóan további csoportok igyekeztek a Nagyszombati Könnyező Szűzanya búcsújába. A templom építését Nagy Lajos király kezdte meg a 14. században egy román stílusú templom helyén. 1543 és 1822 között ez volt az esztergomi érsekek székesegyháza. A templom északi oldalkápolnájában található kegyképet 1546 óta tisztelik, mint a város oltalmazójának képét. Először 1663-ban könnyezett vérrel, majd ez a kuruc harcok alatt még háromszor megismétlődött. A kegykép a római Szent Elek- és Bonifác-templomban található kegykép másolata, melyet a 16. században Forgách Ferenc adományozott a templomnak.

   Idén is a zsúfolásig megtelt székesegyházban együtt ünnepelhettük a Könnyező Szűzanya tiszteletére tartott kilenced keretén belül a magyar búcsút, ahol 11:30 órai kezdettel az ünnepi szentmisében Fábry Kornél püspök atya szólt a hívekhez. A szentmise befejeztével nagy megtiszteltetés érte Via Mariae polgári társulásunkat alapításának 10. évfordulóján, ugyanis Méhes Richard felnőtt cserkész átvehette társulásunk nevében a Ján Orosch nagyszombati püspök által létrehozott kitüntetést, a Szent Erzsébet rózsája díjat, magától az érsek atyától. Ezt a díjat azoknak adományozzák, akik sokat fáradoznak a hívő közösség, az emberek szolgálatáért. A közép-európai Mária Út építésének megszervezését Szlovákia-szerte a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség vállalta magára 2011-ben, és e célból alapította a Via Mariae társulást közösen a cserkészvezetőkkel és nem cserkész zarándokokkal közösen, amely a mai napig segíti annak munkáját.

   Az ünnepség befejeztével a fővárosba tartó vonatra szálltunk, hogy délután fél négykor, Pozsonyban a várparkban megemlékezzünk  Árpád-házi Szent Erzsébetről. Az itt található, 2001-ben készült kétalakos bronz szobor  Erzsébetet ábrázolja, amint kenyeret nyújt egy szegény koldusnak. A kötényében ábrázolt rózsák Erzsébet attribútumai, a legendaváltozatok rózsacsodájára utalnak. Földi életéről tartott megemlékezéssel és a szentéletű királynéhoz  elmondott esdeklő imával tiszteltük meg ünnepét.

   Ezután zarándoklatunk esti óráiban a Lechner Ödön által tervezett szecessziós Kék-templomban részt vettünk Fábry Kornél püspök atya által celebrált szentmisén. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke homíliájában a valódi szegénységről és annak bölcs felismeréséről, valamint az irgalmas segítségnyújtás fontosságáról szólt a hívekhez, példaképül állítva a Pozsonyhoz is kapcsolódó Árpád-házi szentet a szegények hetedik világnapjának vigíliáján. A fővárosi magyar közösség lelkipásztora, Molnár Tamás atya évek óta szervezi Szent Erzsébet ünnepe alkalmából a megemlékezést, mint ahogy zarándoklataink alkalmával Via Mariae társulásunk gyakran felkeresi az általa tartott szentmiséket Pozsonyban, a ferencesek templomában.

   Zarándoklatunk befejeztével ismét vonatra szálltunk. Késő éjszakai hazautazásunk alatt, vissza-visszatekintve egész napos ismeretterjesztő utunk céljait elérve megállapítottuk, hogy Gondviselőnk újra s újra velünk tartott, testileg és lelkileg ezen az őszi hétvégén is segített megvalósítani a terveinket. A zarándoknapot egy kicsit megfáradva, de annál nagyobb szellemi és lelki feltöltődéssel zártuk. Jó volt, hogy mindennapi komfortzónából kiszakadva együtt készülhettünk fel testben és lélekben az ádventi időszakra.

/megjelent a Remény katolikus hetilap 50. számában, 2023. 12. 10./

Lejegyezte: Patay Péter