Nagyböjti zarándoklat Esterházy János boldoggá avatásáért

Az ipolyfödémesi határi keresztnél (Fotó: Via Mariae P.T.)

A márciusi hónap alkalmat ad Isten szolgája Esterházy János emlékezetére, születésének és halálának évfordulója alkalmából. Ennek jegyében számos megemlékezésre, szentmisére, közös imára és kulturális programra kerül sor.

Március első hétvégéjén ebbe a programsorozatba kapcsolódott be a Via Mariae Polgári Társulás szervezésében meghirdetett zarándoklat. Az Ipoly menti régió hívő közösségét Velebny Gábor elnökségi tag szólította meg, a lelki vezető Gyurász Pál atya volt. A palóc vidék zarándokaihoz csatlakoztak a Felvidék számos részéről, a Garam mentéről, a Zobor-vidékről, a Csallóközből és az anyaországból egyaránt. Negyvenöten indultak el a 18 km-es körtúrára az ipolyfödémesi Szent Mihály-templomból, ahol a szentmisét Gyönyör László atya, az indiai József atya és Gyurász Pál atya mutatta be, majd zarándokáldásban részesültek és megkoszorúzták az Esterházy-emléktáblát. A kitűzött cél a magasmajtényi kálvária volt. Az egész napon át szemerkélő eső sem tántorította el a lelkes csapatot.

A zarándokokkal tartott az Angyalos Boldogasszony négy misszionáriusa, akik a csicsói rendházból érkeztek, más-más nemzetet képviselve. A rózsafüzér előimádkozását saját anyanyelvükön imádkozták, így ezen a zarándoklaton magyar, szlovák, lengyel, portugál és hindu nyelven szólították meg a Teremtőt.

Az út folyamán megálltak a szakrális emlékhelyeken, ismertetve azok történeteit, míg Magasmajtényba érkezve fogadták a zarándokokat a helyi szlovák hívek és a község polgármestere, Mária Augustínová.

Közös imára került sor az 1770-es évben épült, és a közelmúltban felújított kápolnában, és az 530 méter magas kálvárián elimádkozták az Esterházy-keresztutat, felidézve Esterházy János kínszenvedéseit, és imádkoztak boldoggá avatásáért.

Az út folyamán nagyböjti gondolatok és imák hangzottak el, majd a körtúra végén ismét az ipolyfödémesi templomba érkeztek.

Az egybegyűltekhez szólt Dávid Zsuzsanna, a zarándokcsoport tagja, aki jelenleg az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont munkatársa, képzőművész és Esterházy-tisztelő, aki Isten szolgája Esterházy János élettörténetét elevenítette meg festményein. A tárlat vándorkiállítás formájában szemlélteti a mártír politikus életútját.

Zsuzsanna ismertette az Esterházy-programsorozat márciusi eseményeit, mely a Kárpát-haza különböző szegleteiben zajlik, Lengyelországtól Erdélyig bezáróan öt országban,

ahol minden helyszínen Esterházy Jánosra emlékeznek, és boldoggá avatásáért imádkoznak.

Elmondta, hogy Ipolyfödémes szülötte, Molnár Imre történész, Esterházy-kutató, ezen a napon a krakkói imatalálkozón vesz részt az Irgalmasság bazilikában, ahol a boldoggá avatási folyamat elindulásának 5. évfordulója alkalmából emlékeznek.

A zarándokközpont internetes oldalán látható az Esterházy-napok részletes programja, ahová szeretettel várják Esterházy János tisztelőinek nagy családját, és az Esterházy Zarándokközpontba egyaránt – mondta el Dávid Zsuzsanna, majd emlékezett a mártír politikusra, aki személyén és példamutatásán keresztül szólít meg minden jószándékú embert. A nagyböjti idő elcsendesedésében, a közösségi, vagy az egyéni imában elmélkedhetünk a népek békéjéről, a megbocsátásról, az irgalmasságról, és azokról a lelki kincsekről, melyet Esterházy Jánostól kaptunk – mondta Dávid Zsuzsanna.

A körtúra végén az egyházközösség agapéval vendégelte meg a zarándokcsoport tagjait.

(Ezt a cikket Berényi Kornélia írta és a Felvidék.ma honlapján jelent meg: https://felvidek.ma/2024/03/nagybojti-zarandoklat-esterhazy-janos-boldogga-avatasaert/?fbclid=IwAR3JYr82PT_IYihFd3C_Yj5O9MRnY8bYS6agttvjMOcTx7LU5Nu-tg2N49w)