Mariánska cesta – Mária Út – Via Mariae

A háromnyelvű, szlovák- magyar-latin, megnevezés indoklása

  1. A Közép európai Mária Út a térség nemzeteinek egymáshoz való közeledését kívánja szolgálni. Szlovákiában ennek a célnak az egyik konkrét példája a szlovákok és magyarok közötti hídépítés. Ezt fejezi ki a két nemzet nyelvén történt megnevezés;

  2. A Közép európai Mária Út gondolata Magyarországon született meg. Ez a kezdeményezés és az alapítók iránti tisztelet megalapozza, hogy a hivatalos, azaz szlovák megnevezésen kívül szerepeljen a magyar nyelvű megnevezés is.

  3. Szlovákiában a Közép európai Mária Út kiépítésével kapcsolatos koordinációs munkát a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség vállalta el. Ez a tény és egyidejűleg, a kisebbségek nyelvhasználatáról szóló törvény érvényt jelent a magyar megnevezés használatára is;

  4. A Közép európai Mária Út úgy turisztikai, mint vallási szempontból értékes programot jelent a túrázó illetve zarándoklaton résztvevő ember számára. Elsődleges célja viszont a keresztény értékek, az evangélium hirdetése minden ember számára. Az Örömhír terjesztése a keresztény katolikus egyház hathatós támogatásával valósul meg. Mivel az egyház hivatalos nyelve a latin, a szlovák illetve magyar mellett, méltán használható az ilyen nyelvű megnevezés is. 

Érsekújvár, 2012. február 19-én

Török András