Felszentelték a Medve-kúti kápolnát

A Medve-kúti kápolnánál (Fotó: Pál Gyula)

Amint arról korábban már beszámoltunk, civil kezdeményezésre felújították az Ipolyfödémes közelében levő Medve-kút forrása felett található kápolnát. A kegyhelyet a forrásvíznek köszönhető gyógyulás jeléül, hálából az ipolyfödémesi Morvai család építtette 1970-ben.

„Az Ipolyfödémes, Ipolyszécsénke, Ipolynagyfalu, Ipolyhídvég és Tesmag határainak összeszögellése közelében lévő Medve-kútról már Ipolyi Arnold is megemlékezett Magyar mythologia című művében. Azt írta róla, hogy »oda jár a nép fájós szemű gyermekeivel«. Feltehetően ugyanerre vonatkozik alábbi közlése is: »Ipoly-Födémesnél van egy jótékony vizű, szömörcs, arc s egyéb kinövéseket gyógyító forrás, de vizét ha elviszik, nem szabad födél alatt tartani, mert hatását veszti, hanem kertben elásva kell őrizni; a forrás melletti fára a meggyógyultak hálául rongyokat ruháikból s hajfürtöket aggatnak«” – írja Hála József történész, majd így folytatja: „A szent hely kialakulásával kapcsolatban napjainkig több történet maradt fenn a juhászokat megtámadó és a forrásvízzel megvakított medvéről, Szűz Mária megjelenéséről és egy kislányt a medvétől megmentő Máriáról. Mások szerint először egy kanász vak gyermeke gyógyult meg a kút vizétől. Ipolyfödémesen és Ipolyhídvégen emlegetnek egy remetét is, aki valamikor a Medve-kút mellett élt…”

Aktív természetjárók és hitüket őrző zarándokok csoportja 2022 tavaszán úgy határozott, hogy a településeikhez (Ipolyfödémeshez, Ipolyhídvéghez, Ipolynagyfaluhoz és az Ipolyság városrészét képező Tesmaghoz) közel eső Medve-kúti kápolnát és annak közvetlen környezetét felújítja és rendbe rakja, valamint kiépít egy lépcsőrendszert, amely a kápolna könnyebb és biztonságosabb megközelítését szolgálja.

Ahogy azt a felújítás kezdeményezői, Velebny Gábor és Pál Gyula korábban kiadott közleményükben megfogalmazták, a felújítási munkálatokhoz, pontosabban a kápolna rekonstrukciójához, annak közvetlen környezetének kialakításához, a forrás kikövezéséhez, az ülőalkalmatosságok létesítéséhez, a keresztek, a feszületek felújításához, valamint a lépcsők és a kapaszkodó korlátok kiépítéséhez nagylelkű támogatók segítségét kérték. Az adományoknak is köszönhetően a terveket megvalósították, s a minden évben megrendezésre kerülő tanévzáró szentmise keretei között, július 3-án Gyurász Pál atya közbenjárásával felszentelték a kápolnát.

Amióta 2022 februárjában megkezdődtek a munkálatok, havi egy szombatot mindig ott töltöttünk, tízen-tizenketten”

– nyilatkozta a Via Mariae polgári társulás tagjaként is tevékenykedő Velebny Gábor, majd hozzátette:

A kegyhelyet egyébként 52 éve az ipolyfödémesi Morvai család építette. Sok évig feledésbe merült, alig jártak oda. Hét-nyolc éve néhány cserkésztársammal kezdtünk neki a kápolna környéke kitisztogatásának, s öt évvel ezelőtt már zarándoklatokat is szerveztem oda. Kezdetben alig voltunk, legutóbb azonban már hatvannál is többen gyűltünk össze.”

A Palóc Zarándoklat – a Mária Út Ipolyság és Palást közti szakaszán – az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap keretei között szokott megrendezésre kerülni. A Medve-kúti kápolnát is érintő búcsújáráson évente két alkalommal, január 1-jén és július elején, a tanévzáró szentmise alkalmával azóta is sokan részt vesznek.

A mostani július 3-i alkalmon, a kápolna ünnepélyes felszentelésén Ipolyfödémes polgármester asszonya, Tóth Magdolna is szólt a megjelentekhez, s a több mint kétszáz érdeklődő a födémesi születésű Molnár Imre beszédét is meghallgatta. A Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója szép történeteket elevenített fel az egykor a kápolna térségében élő remetéről.

A felújítás kezdeményezői, Pál Gyula és Velebny Gábor ezúton is köszönik azoknak a segítségét, akik bármilyen formában hozzájárultak a kegyhely felújításához; s örömmel nyugtázták, hogy céljukat elérték: a Medve-kúti kápolna alkalmas a megnyugvást és a lelki békét keresők méltó fogadására.

 

Ez a cikk a hirek.sk honlapján jelent meg: https://www.hirek.sk/tajaink/felszenteltek-a-medve-kuti-kapolnat?fbclid=IwAR17NDJYF5Fso6k7lDERf8-2estvFjIeYPj1UtDwde0bHJkEFX3lyZy2VEk