Buszos és részben gyalogos zarándoklat a Kármelhegyi Boldogasszonyhoz Kistapolcsányba – 1. zoboralji gyalogos zarándoklat Kistapolcsányba

2015. július 18-án Kisfaludról, Egyházgelléből és falurészeiből, Felbárról és Sárosfáról egy busznyi zarándok indult el Kistapolcsányba. Sárosfán várta a zarándokokat Jankó Gábor atya, aki sajnos nem tudott jönni a búcsúba, de zarándokáldásban részesítette a zarándokokat. 9 óra körül indultak el a SAD Dunasjká Streda légkondicionált autóbuszával.

Közben Patay Péter szervezésében délelőtt fél 11kor indultak el busszal a zarándokok a nagykéri Szent Kelemen térről.

Dél körül érkeztek meg a zarándokok Kistapolcsányba. Zarándokok érkeztek Érsekújvár felől is. A csak buszos zarándokok leszálltak és a köztes időt a közeli kistapolcsányi kastélyparkban tölthették el. A gyalogos zarándokok beszálltak egy buszba és fölmentek egészen a Hrussó vár lábáig.

A Hrussói buszmegállótól a piros turistaúton jutottak fel a zarándokok a várig. Itt egy erősebb emelkedő következett, de a fáradtságot pótolta a természet látványa és a szép táj. Méhes Richárd járt a zarándokcsoport előtt az új keresztjével.

Hrussó várnál volt az 1. zoboralji gyalogos zarándoklat megnyitója, amikor is Patay Péter ismertette a jelenlevőkkel a gondolatait. Fehér Sándor történelmi áttekintésével betekintést szereztek a zarándokok a vár történetébe és múltjába.

Csámpai Norbert helyi születésű atya zarándokáldásban részesítette a jelenlevőket.

Ōsszesen 73 résztvevő képviselte Zoboralja egyes településeit (Nagykér, Berencs, Nyitracsehi, Nyitra, Egerszeg, Kolon, Pográny, Bábindal), az érsekújvári régiót (Szímő, Érsekújvár, Udvard, Zsitvabesenyő), Csallóközt (Egyházgelle, Kisfalud, Felbár, Mihályfa, Nagybodak, Dercsika), valamint győri túrázok is elindultak az 1. Zoboralji gyalogos zarándoklaton.

A tikkasztó hőségben jól esett a zarándokoknak, hogy erdő hűvös árnyékában folytathatták az útjukat.

Csámpai Norbert atya, aki a zoboralji Nyitracsehiről származik (jelenleg a győri egyházmegyében teljesít szolgálatot) lelkes odaadással, szebbnél-szebb hasonlatokkal magyarázva imáit, nagyszerű lelki vezetőként kísérte az egész úton a népes csoportot buzdítva az útmutató evangélium hűséges követésére.

Az út során egy kis erdei pihenőre is sor került. A pihenő után a zarándokok a zöld turistajelzésen, egy ló farm mellett folytatták az útjukat. A silencium, szentcsend alatt a zarándokok elmélyülhettek gondolataikban és szemlélődhettek.

A zarándokok a kistapolcsányi kastélyparkban érkeztek meg a kegyhelyre. A zarándoklat alatt énekeltek és imádkoztak a zarándokok, Norbert atya biztosította a lelki eledelt. A várkastély előtt sor került egy közös fotóra.

16 órakor indult el a keresztalj a busszal és máshogy érkezőkkel a búcsújáróhelyre. Gyönyörű Mária-énekkel vonultunk a búcsúba, amelyet a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén szoktak tartani.

A gyalogos zarándoklat a keresztútnál ért végett, ahol elbúcsúztunk egymástól. A zarándokok ezután részt vehettek a magyar Keresztúton és az ünnepi szentmisén, melyet Srankó László, bacsfa-szentantali plébános mutatott be Csámpai Norbert és Patyi Ferenc Károly közreműködésével.

A zarándokok lelki élményekkel, feltöltődve tértek haza otthonaikba.