Busszal a Nagyszombati Novénára, a Könnyező Szűzanya búcsújára

A zarándokcsoport

Gyűjtőautóbusz indult indult Dunaszerdahelyről, Várkonyt, Bőst, Bakát, Dercsikát és Somorját érintve.

Az út során a közösen elimádkoztuk az örvendetes rózsafüzért a szerencsés utunkért és a békéért, majd közösen énekeltünk Mária énekeket.

A vezető az út során bemutatta a templomot és a kegykép történetét. A szent Miklós tiszteletére szentelt templom építése Nagy Lajos nevéhez fűződik. Később ez volt az esztergomi érsekek székesegyháza. 1380-ban kezdték építeni a XI. században épült templom alapjaira és 1430-ban fejezték be. Itt találhatók a legrégibb harangok 1569 és 1583-ból.

A kegytemplom északi oldalkápolnájában található kegyképet 1546 óta tisztelik, mint a város oltalmazójának képét. A kép négy alkalommal könnyezett: először 1663-ban a párkányi csata előtt, ekkor a Szűzanya sűrű ködöt bocsátott a városra, így mentve meg lakóit a török pusztítástól. A következő könnyezések dátuma a kuruc harcok idejére esik 1708. július 5., augusztus 10. és 15. A teljes búcsút 1852-ben IV. Piusz pápa engedélyezte. A főbúcsú minden évben november 21-én van, ezen a napon ért ugyanis véget a könyörgő körmenet után a pusztító pestis.

Megérkezve Nagyszombatba a bazilikához az “Angyaloknak Királynéja tiszta szűz“ kezdetű énekkel vonultunk a bazilikához. Mivel még tartott a szlovák nyelvű szentmise, csendben mentünk be. A magyar nyelvű püspöki szentmise előtt közös rózsafüzér ájtatosságot végeztek a hívek. Volt lehetőség szentgyónásra.

A szentmise a Lorettói litániával kezdődött. A szentmise főcelebránsa Mons. Fábry Kornél, budapest-esztergomi segédpüspök volt, aki homíliájában rámutatott, hogy a nagyszombati Szűzanyának ma is van oka sírni miattunk, látván a nehéz időt, a háborút, békétlenséget, szeretetlenséget, amit élünk. Buzdított, hogy törekedjünk a békére, egyetértésre, az erényes életre. Legyünk kitartóak, merjük megvallani hitünket, magyarságunkat. A csoportunkból egy zarándok lektori szolgálatot végzett a szentmisén.

A szentmise után kiosztották a Szent Erzsébet Rózsáját, azoknak a  személynek, akik sokat fáradoznak a hit elmélyítésében az egyházközségükben. Nagy megtiszteltetés érte a Via Mariae polgári társulást. 

Szintén részesült e díjban, melyet Méhes Richárd a társulás elnöke vett át Mons. Orosch János, nagyszombati érsektől, aki méltatta a társulás munkáját, alakulásának 10. évfordulója alkalmából.

A másik díjazott a nagyabonyi sekrestyés, templomgondnok volt, aki a többéves, hűséges szolgálatáért vehette át a díjat.   

Az ünnepi magyar nyelvű szentmise püspöki áldással ért véget, melyre sokan érkeztek a közelebbi, távolabbi településekről és még az anyaországból is.

A közös csoportkép után elindultunk az autóbuszhoz. A hazaúton imával, énekkel és az irgalmasság rózsafüzérének elimádkozásával adtunk hálát a zarándoknapért és a lelki feltöltődésért.