Bejárás Kürt és Bény között

Bart és Bény közötti szép földút

2016. március 12-én, szombaton Méhes Richárd munkazarándoklatra indult Kürtről Bénybe. A bejárás a májusban betervezett bényi gyalogos zarándoklat végett volt fontos, hogy a zarándokokkal milyen útvonalon menjen. Bár egész nap borús idő volt, de az időjárás miatt nem bánkódhatott, mert ez pont zarándoklásra, túrázásra alkalmas idő volt.

Kürtre vonattal érkezett, ahonnan Kovács Tamás elvitte őt a szőlőhegy szélére, ahonnan már gyalog és egyedül folytatta az útját Szőgyén irányába. A kinézett völgyben, földek mentén vezető földút létezett, többször is megpróbált menni benne, de az nem most volt kitakarítva és be volt nőve. De az ösvény nagyon jó lesz majd a Máriavölgyi zarándokút nyomvonalának, miután ki lesz majd takarítva és megtisztítva az út. Richárd legtöbbször a völgy mellett a föls szélén haladt, a nagyon kicsi repcében.

Szőgyénhez közeledve talált egy nagyon jól megtisztított földutat, amelyen keresztül aztán megérkezett Szőgyénbe. Innen az út mentén folytatta az útját, majd letért róla egy mezőgazdasági aszfaltozott útra, amelyen megérkezett Bart községbe. A barti templomot kicsit belülről is meg tudta nézni, mivel a templomot épp takarították.

Már a magyarországi Mária utasoktól is hallott egy útvonalról, amelyen a barti hívek régebben szoktak elzarándokolni a bényi búcsúba. A térképeken talált egy utat, de nem tudta, ez lehet-e az… A helyszínen meg is található a kinézett utat, ami nagyon gyönyörűnek bizonyult. A földút régi fákkal volt két oldalról szegélyezve és szép volt, ahogy minden elkezdett így zöldellni, a tavasz kezdetén. Megállapította, hogy valószínűleg ez volt az az út, amiről beszéltek. A földúton haladva már lehetett látni a bényi kéttornyú templomot.

A falu elején megtalálta a földsáncot is, ami tövében fekszik a Szentkút, mely végett a falu búcsújáróhelynek számít. A földsánc tövében a nagy, száraz gyomok végett nem tudott haladni, így felment a sáncra és azon haladt végig. Onnan nagyon szép kilátás volt. Sajnos egy helyen a sánc át volt törve, így kénytelen volt lejönni róla, ami nem volt veszélytelen a nagy meredekség miatt. Átkelt a vasúti síneken, amelyen épp nem jött vonat. A sínek másik oldalán már megpillantotta a kegykápolnát a körülötte levő stációkkal. Nagyon szép kegyhely, de sajnos mivel nincs búcsú, ezért a Szentkút vize nem csordogált és a kegykápolna belsejét sem tudta megnézni, a stációk is üresek voltak. De nagyon szép helyen, szép környezetben fekszik. Innen elment a faluba és kívülről megtekintette a szépséges, mesés templomot a mellette levő rotundával.

A bejárásról élményekkel gazdagodva busszal és vonattal tért haza.