Bejárás Csataj és Nagyszombat között, érintve Vágmagyarád kegyhelyét

2015. szeptember 16-án Méhes Richárd bejárásra indult Csataj és Nagyszombat között. Mivel kicsit problémás volt ekkor az összeköttetés, ezért kitelt az idejéből, hogy Szencen is körbenézzen.

A munkazarándoklatot a csataji katolikus templomnál kezdte és keresztülment a falun, majd földúton folytatta az útját. Beérkezett Vedrődújfaluba, átkelt a Gidra patakon és elhaladt helyi katolikus templom és parkja mellett. Egy nem járt aszfaltúton haladt tovább, ez az út egy kicsit ment az autópálya mellett, majd pedig átment alatta.

A helyi patak fel lett duzzasztva és ezt a halastavat kerülte meg. Gyönyörű táj van itt. Az úton haladva már feltűnt Nagyszombat városa a kéttornyú Szent Miklós plébániatemplommal és a Kis-Kárpátok hegyvonulatával. Szelincs be egy füves földúton érkezett be. Elhaladt a temetőben található Hétfájdalmú Szűzanya-kápolna mellett, majd pedig kiért a főútra, ahol a felduzzasztott Parna patak található.

Mielőtt beért volna Nagyszombatba, még betért Vágmagyarád városrészbe, amely a Nagyboldogasszony búcsújáróhelye. A Szentháromság kegytemplom oltárán látható Szűz Mária kegyszobra, akihez évente sok zarándok érkezik. A kegyhelyet a Trnávka patak partján hagyta el és ezen keresztül Nagyszombat központjába hatolt.

Mivel már nem volt sok ideje, ezért nem ment el a Szent Miklós plébániatemplomig. Hanem busszal és átszállással ment haza.