Akik a test és a lélek útját építik – 10 éves a Via Mariae polgári társulás

(Fotó: Berényi Kornélia)

Felvidéken a nemzetközi Mária Út kiépítését a tíz éve megalakult Via Mariae polgári társulás vállalta fel, amikor célul tűzte ki a szlovákiai zarándokúthálózat kiépítését, annak bejárását és népszerűsítését. Az elmúlt évtized alatt az önkéntes munkát végző társulás számos rendezvény szervezésével szólította meg a felvidéki közösségeket, így csatlakozva az anyaországi és nemzetközi eseményekhez.

November utolsó szombatján, a Komáromban megtartott ünnepi közgyűlést a hálaadó szentmise nyitotta meg a Szent András-bazilikában, melyet Kiss Róbert nagyszombati püspöki helynök celebrált oltártestvéreivel. A felvidéki és az anyaországi lelkiatyák közt jelen volt Ďurčo Zoltán, nyitrai püspöki helynök atya is. A zenei szolgálatot a 25 éve működő kürti székhelyű Hajnalvándor énekegyüttes teljesítette Danczi Mónika vezetésével.

Kiss Róbert atya köszöntötte az emlékező közösséget, majd hangsúlyozta: “Amikor az ember értéket alkot, az a munka áldozatokat kíván, de Isten áldása sem hagyja el az igyekezetet” – majd emlékeztetve az Úr szavára: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” – kifejtette, hogy a zarándoklat hasonló a földi élethez, a földi zarándokúthoz, és minden nemes cél és igyekezet, az életet, a szeretetet erősíti és a végső cél elérését eredményezi. Visszatekintve az elmúlt évtizedre, a célokért, azok eléréséért, a küzdelmekért, az eredményes munkáért és a közösségek megerősödéséért adunk hálát – szögezte le a püspöki helynök.

A szentmisén Méhes Richárd a társulás elnöke mondott köszönetet a Via Mariae társulásnak odaítélt Szent Erzsébet Rózsája-díjért, melyet ez év november 18-án vett át Orosch János püspöktől Nagyszombatban, aki a komáromi hálaadó szentmisén nem tudott részt venni.

Távollétében is köszönetet mondott az érsek atyának, aki kezdetektől fogva támogatója a Mária Út szlovákiai szakasz kiépítésének, akárcsak Bartal Károly Tamás premontrei nyugalmazott apát. A szentmisét közvetítette a felvidéki Mária Rádió.

Ezt követően a bazilika plébániáján folyt az Társulás ünnepi közgyűlése, ahol Csémi Szilárd, az SZMCS ügyvezető elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd Méhes Richárd számolt be a társulás hiánypótló tevékenységéről, a Közép-Európai Mária Út hálózatáról, az ahhoz való csatlakozások lehetőségeiről.

Török András alapító, visszaemlékezésében kifejezte, hogy a Mária Út mindenki számára, elsősorban a Kárpát-medencében élő nemzetek számára – a kulturális és természeti értékek bemutatása mellett – a kölcsönös kiengesztelődés és egymáshoz való közeledés küldetését szolgálja.

„ÚGY GONDOLOM, HOGY EGÉSZ ÉLETÜNK FOLYAMÁN EZEN KELL MUNKÁLKODNUNK: „AD JESUM PER MARIAM – MÁRIÁN KERESZTÜL JÉZUSHOZ.”

Ennek a gondolatnak a megvalósításáért is folyamodunk Szűz Mária, Minden Nemzetek Asszonyának közbenjáró segítségéért!” – mondta el Török András, aki a felvidéki magyar cserkészmozgalomban, a Közép-Európai Mária Út szlovákiai szakaszának kiépítésében betöltött szerepe, valamint számos zarándoklat szervezésében végzett munkája elismeréseként kapta meg Magyarország köztársasági elnökétől a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést 2019-ben.

Török András teljes visszaemlékezése itt olvasható:  Via Mariae-Török András

A szakmai program keretében az elnökségi tagok, az egyes régiók képviselői, munkatársai beszámoltak az elmúlt év tevékenységéről, köztük Katona Júlia a csallóközi gyalogos és buszos zarándoklatokról, Török András az Érsekújvár környéke útvonalairól, Velebny Gábor a Palóc-föld és az Ipoly-mente zarándoklatairól, Patay Péter a Zoboralja zarándokútvonalairól és eseményeiről szólt, míg Fekete László a párkányi régió útvonalait, zarándoklatait ismertette.

Kovács Tamás felidézte a Pálosok útja zarándokvonal megvalósítását, kiépítését, és beszélt az azóta is élő útvonalról, mely Márianosztrára irányulva zarándokturizmussá fejlődik és a természetjárókat is megszólítja. Az ünnepségen jelen volt Kápolnai Zsombor, aki a magyarországi Mária Út Közhasznú Egyesület nevében üdvözölte az ünnepséget.

Az elnökség tagjai köszönőlevelet adományoztak az aktív munkát végző tagoknak, támogatóknak, pártolóknak, minden anyagi és erkölcsi támogatásért és az önkéntesként vállalt értékes szándékokért és értékesebb tettekért.

A Felvidék.ma hírportál is köszönőlevélben részesült, a Közép-Európai Mária Út szlovákiai építésében nyújtott erkölcsi támogatásért, a híradás lehetőségéért, a létjogosultság megerősítéséért.

A kiscsoportos munkabeszélgetés témája volt a Mária Út építésének folytatása, jövője, a Társulás tagságának bővítése, népszerűsítése, a forrástermelés megteremtése és mindaz, ami előre mozdítja a Mária Út építését és élővé tételét.

„Reméljük, hogy a zarándoklataink a jövőben a szlovák testvéreinket is megszólítják és ők is bekapcsolódnak a Mária Út építésébe. Örülnénk, ha a Nyitra megye bevenné társulásunkat a támogatási programjába, ahogy a Cirill és Metód Utat is támogatja, s ilyen módon a Via Mariae megkerülhetetlen intézménnyé válna az évek során a zarándoklás és a zarándokturizmus területén” – hangsúlyozta zárszóként Méhes Richárd elnök.

Mint minden születésnapi ünnepségen, torta is volt, mely az adományokból gazdagon terített vendégasztalra került. A rendezvényen szolgálatot teljesítettek: a Mária Légió komáromi prezídiuma, a Plébánia mellett működő Rózsafüzér Társulat, a 2. sz. Jókai Mór cserkészcsapat és a Dél-komáromi 77. sz. Bíró Lucián cserkészcsapat tagjai.

Az ünnepi megnyitóban Sík Sándor A magyar kereszt című versét Berényi Kornélia cserkésztiszt tolmácsolta.

A rendezvényt számos kiállítás kísérte: a bazilikában az Esterházy János – Isten szolgája és a Kaszap István emlékkiállítás, míg a plébánián a Felvidéki Mária Út megvalósításának szakaszairól, zarándoklatairól, a Pálosok útja kiépítéséről láthattak fényképes kiállítást, valamint vetítéssel egybekötött visszaemlékezést és magántulajdonban lévő tárgyi emlékek kiállítását.

A nap záróprogramja a Szent András-bazilikában történő szentségimádás volt, melyet Lépes Lóránt atya, a Mária Rádió Mirjam igazgatója végzett, hálát adva az elmúlt tíz évért és kérve Isten áldását a további munkára. A Hajnalvándor éneke tette meghittebbé az elmélkedést, végezetül Méhes Richárd köszönetet mondott az évek során elvégzett önkéntes munkáért és minden segítségnyújtásért.

„Urunk! A Te kezedbe és Mária oltalmába helyezzük a Kárpát-medencében meglévő és épülő zarándokutakat, áldd meg minden jó törekvésünket és szándékunkat. Kérjük, használd fel ezeket az utakat nemzetünk épülésére és gyarapodására, hogy Hozzád visszatérjünk és a Te utadat járjuk! Irányítsd az útépítők szívét és légy társa az útra indulóknak. Ámen!”

Az ünnepi közgyűlésre készült egy 32 lapos emlékfüzet, melynek kiadója az SZMCS, társkiadója a Via Mariae polgári társulás és a Kuckó polgári társulás. Támogatta a Magyar Kormány, a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a BGA, a Nyitra Megye Önkormányzata. A rendezvény támogatója volt a Szent András-bazilika Plébánia.

(Ezt a beszámolót Berényi Kornélia írta és a Felvidék.ma honlapján jelent meg.)