1Úton járva a békéért fohászkodtak

Az 1Úton résztvevőinek csoportja (Fotó: Patay Péter)

Az 1Úton Zarándoknap megmutatja, hogy nemcsak az otthonunktól távol lehet megtalálni ezt a lehetőséget, de bármely régióban is kipróbálható a gyalogos zarándoklat. Legvégén pedig mindenki megkapja jutalmát, hiszen a zarándoklattal járó testi fáradságot többszörösen koronázza a lelki élmény, amelyből mindennapjainkban meríteni tudunk. Ez vezérli a Via Mariae Polgári Társulást, hogy évről évre megszervezze a Nyitra-folyó mentén lévő négy település (Berencs, Csehi, Nagycétény, Nagykér) és a Zoboralján élők számára az 1Úton csillagzarándoklatot.

Ebben az évben Nagykér volt a célpont. A térségben most zajlott az ötödik ilyen tartalmú gyalogos zarándoklat, amelynek korábbi élményei visszaidéződnek a résztvevők emlékezetében.

Első alkalommal 2018-ban valósult meg ebben a régióban az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap (az édesanyákért felajánlva) Hegyi Péter akkori nagycétényi káplán lelki vezetésével, aki negyvenkét gyalogos zarándok és mintegy ötven további, főleg nagycétényi hívő részvételével a zarándokmisét Nagycétény Sarlós Boldogasszonynak szentelt római katolikus templomában celebrálta.

Második alkalommal 2019-ben, immáron az édesapákért felajánlva, ismét Hegyi Péter káplán lelki vezetésével ötvennégy gyalogos zarándok indult útnak, akikhez mintegy nyolcvan további, főleg helybéli csatlakozott Csehin a Keresztelő Szent János római katolikus templomban megtartott zarándokmisén.

Harmadik alkalommal az egész Kárpát-medencében 2020. augusztus 15-én tartották meg az 1Úton Nemzetközi Zarándoknapot a világ testi és lelki egészségéért felajánlva. Ez az időpont egybeesett Nagyboldogasszony főbúcsújának ünnepnapjával a nyitrai kálvárián, ezért rendhagyóan a Nyitra-folyó mentén, a megyeváros ősi zarándokhelyére volt megszervezve a gyalogos zarándoklat, ahol Herdics György címzetes apát, a Remény katolikus hetilap főszerkesztője celebrálta az ünnepi szentmisét.

Negyedik alkalommal, 2021-ben a család felelős férfijaiért keltek útra már közel hetvenen, akikhez később elsősorban berencsi hívek csatlakoztak. A megtelt Sarlós Boldogasszony-plébániatemplomban az ünnepi szentmisét Szent József tiszteletére Andruskó Gyula atya, nagycétényi plébános mutatta be, Kopecký Rudolf berencsi plébános koncelebrálásával.

Idén ötödik alkalommal szeptember 1-én a négy településről és a távolabbról érkezők a nagycétényi hídnál egyesülve, Ďurčo Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye püspöki helynöke lelki vezető társaságában, imával és énekekkel indultak el gyalogosan zarándokolva Nagykérre.

A közel nyolcvan zarándok együtt mondta a fájdalmas rózsafüzért, közben elmélkedések hangzottak el. A lelkes, énekelni vágyó közösségnek köszönhetően énekszótól volt hangos a délután, ugyanis mindannyian magukévá tették Szent Ágoston azon gondolatát, hogy aki énekel, kétszeresen imádkozik.

Nagykér település széléhez érve helyiek további nagy csoportja frissítőkkel várta a népes csapatot, hogy aztán énekszóval megérkezzenek a Szent Kereszt felmagasztalása templomba. Ott a kedves fogadtatást követően a zarándokok elmondták Székely János szombathelyi püspök imáját a békéért, amelyet külön erre az alkalomra írt. Következett a zarándokmise, melyet Ďurčo Zoltán helynök celebrált Písečný Igor atya közreműködésével.

A homília a zarándoklat lényegéről és az oly nagyon óhajtott békéről szólt, mely mindenkit mélyen megérintett.

A zarándokmise után ügyes kezű nagykérieknek köszönhetően hagyományos agapé, megvendégelés várt a zarándokokra, közben mindenki együtt örülhetett a zarándoknapnak, melynek közösségélmény jellege is felmérhető volt az újabb találkozásoknak köszönhetően.

Végezetül egy lényeges dolgot lehet megosztani az úttal kapcsolatban. Gyermekek, fiatalabbak és középkorúak mellett több idős ember is vállalta a testi megpróbáltatással járó gyalogos zarándoklatot, s az ő példájuk, mosolygásuk, töretlen jókedvük ösztönzőleg hatott mindenkire.

(Ezt a cikket Patay Péter írta a Felvidék.ma honlapjára: https://felvidek.ma/2022/09/1uton-jarva-a-bekeert-fohaszkodtak/?fbclid=IwAR2BhZB9QWzk9CyfB5uV_07RnoEVxRqZaZK4wfXlWmU2Es9JWo5fqe9FEwA)