1Úton járunk...

1Úton

Az 1Úton Zarándoknap megmutatja, hogy nemcsak az otthonunktól távol lehet megtalálni ezt a lehetőséget, hanem régiónkban is kipróbálhatjuk a gyalogos zarándoklást. Legvégén pedig mindenki megkapja jutalmát, hisz a gyalogos zarándoklattal járó testi fáradságot többszörösen koronázza a lelki élmény, amelyből mindennapjainban meríteni tudunk.

Ez vezérli a Via Mariae Polgári Társulatot, hogy évről évre megszervezze a Nyitra-folyó mentén lévő négy település /Berencs, Csehi, Nagycétény, Nagykér/ és a Zoboralján élők számára az 1Úton csillagzarándoklatot. Ezen a napon a négy településről és a távolabbról érkezők a nagycétényi hídnál egyesülve, minden évben valamelyik falu felé egy lelki vezető társaságában, imával és énekekkel indulnak el gyalogosan zarándokolva, hogy az ottani templomban zarándokmisével ünnepeljék meg ezt a kivételes eseményt.

Első alkalommal 2018. augusztus 25-én valósult meg régiónkban az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap /az édesanyákért felajánlva/ Hegyi Péter nagycétényi káplán lelki vezetésével, aki negyvenkét gyalogos zarándok és mintegy ötven további, főleg nagycétényi hívő részvételével a zarándokmisét Nagycétény Sarlós Boldogasszonynak szentelt római katolikus templomában celebrálta. Mindezek után a nagycétényiek agapéval fogadták a zarándokokat.

Második alkalommal 2019. augusztus 24-én tartottuk meg az 1Úton Nemzetközi Zarándoknapot /immáron édesapákért felajánlva/ ismét Hegyi Péter káplán lelki vezetésével, amelyen ötvennégy gyalogos zarándok és mintegy nyolcvan további, főleg csehi hívő vett részt. A zarándokmisét Csehin a Keresztelő Szent János római katolikus templomban ugyancsak Hegyi Péter káplán celbrálta. Agapét Csámpai Sándor és Mária szervezett templom melletti fűvészkertjükben.

Harmadik alkalommal az egész Kárpát-medencében 2020. augusztus 15-én tartották meg az 1Úton Nemzetközi Zarándoknapot a világ testi és lelki egészségéért felajánlva. Ez az időpont egybeesett Nagyboldogasszony főbúcsújának ünnepnapjával a nyitrai kálvárián, ezért úgy döntöttünk, hogy rendhagyóan a Nyitra-folyó mentén, a megyeváros ősi zarándokhelyére indulunk. Isten útjai kifürkészhetetlenek, mivel óriási zivatar kerekedett pillanatok alatt, s nagy eső zúdult a csapatunkra, így mindannyian bőrig ázva találtuk magunkat Alsóköröskényhez közelítve. Itt is megtapasztaltuk, hogy amennyiben részesülünk kihívásokkal, akkor erős hitbevetett lélekjelenlétünkkel megoldódik minden gondunk. Nemsokára elvonult a vihar, majd a nap is kisütött, megérkeztünk Nyitrára, ahol Herdics György c. apát, a Remény katolikus hetilap főszerkesztője celebrálta az ünnepi szentmisét.

Negyedik alkalommal, 2021. szeptember 1-jén Berencsre tartottak, s az esemény a család felelős férfi tagjaiért lett felajánlva. A közel hetven gyalogos zarándok és az elsősorban berencsi hívekkel megtelt Sarlósboldogasszony-plébániatemplomban az ünnepi szentmisét Szent József tiszteletére Andruskó Gyula atya, nagycétényi plébános mutatta be, Kopecký Rudolf berencsi plébános koncelebrálásával.

Ötödik alkalommal szeptember 1-én tartunk 1Úton Zarándoklatot, melynek házigazdái idén a nagykériek lesznek, s a lelki vezetőnk Ďurčo Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye püspöki helynöke lesz, aki a helyi Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére szentelt templomban tart majd szentmisét.

Patay Péter

/Megjelent 2022. 08.28-án a Remény katolikus hetilap 35. számában/